המורדים בסוריה שהכריזו "יחי אדוננו", יצטלמו עם דגל משיח

Post a Comment