הדרוזי איוב קרא: "יחי אדוננו" בערבית, כל ארץ ישראל שייכת רק ליהודים.

Post a Comment